Strona
główna
Kościół Księża Patroni Historia
Parafii
Nabożeństwa Ogłoszenia
stałe
Ogłoszenia
parafialne
Intencje
mszalne
Dróżki
Różańcowe
Galeria Kontakt
 Aktualności
RENOWACJA NASZEJ ODRZYKOŃSKIEJ ŚWIĄTYNI! (2022-06-09)

Jak mogliśmy zaobserwować trwają prace przy głównym ołtarzu. Został on oczyszczony, zrekonstruowano tez wiele elementów. Zanim ołtarz w całości powróci do nas trzeba w tym czasie odnowić ściany w prezbiterium. Gdybyśmy chcieli powrócić do pierwotnej polichromii to koszt takich prac wyniósłby 765 tys. zł. Niestety nie stać nas na to. Wersja tańsza (ok. 300 tys.zł) zakłada oczyszczenie i odświeżenie stropu, odsłonięcie polichromii na żebrach sklepiennych i jej odmalowanie, przemalowanie na biało ścian. I znowu zanim to zrobimy musimy wpierw wszystko przygotować pod nową instalację elektryczną i nagłośnienie, by później nie zniszczyć odnowionych ścian. Mamy rok, aby na te prace zgromadzić ok. 1 mln. zł. Obecnie dysponujemy kwotą 350 tys. zł. Z wniosków, które składaliśmy przyznano nam 50 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego za staraniem p. Joanny Bril, radnej sejmiku wojewódzkiego, za co wyrażamy jej naszą wdzięczność. W związku z brakiem środków na te nasze przedsięwzięcia wydaliśmy cegiełki o róznych nominałach (od 10 zł do 500 zł) w formie pocztówek. W czerwcu radni będą rozprowadzać te cegiełki w naszej parafii. Możemy sobie taką cegiełkę zakupić i wziąć od radnych kilka cegiełek więcej, aby rozprowadzić w zakładach pracy, po znajomych itp. Wiadomo, że obcy nie dadzą wiele, ale 10 zł czy 20 zł będą w stanie dać, otrzymując pamiątkę i nas wspomagając. Wydaliśmy też piękne foldery promujące nasz kościół z nr konta. Będziemy je wysyłać do różnych przedsiębiorstw i ludzi, którzy mogą nam pomóc. Nasze foldery już zostały zabrane do Anglii czy Stanów Zjednoczonych. Możemy też takie foldery pobrać od radnych i wysłać do rodziny czy znajomych będących zagranicą z prośbą, by oni z kolei rozprowadzili między swoich znajomych. Możemy również je wysłać do krewnych, przyjaciół żyjących w Polsce. Gdybyśmy wszyscy się zaangażowali w zbiórkę środków, to z pewnością uzbieralibyśmy potrzebną kwotę, a wierzymy, że zostało by jeszcze na renowację bocznych ołtarzy. Prosimy wszystkich parafian o pomoc w zbiórce środków na ten szczytny cel. Z góry dziękujemy każdemu, kto włączy się w to dzieło. Kiedyś nasi ojcowie, mimo biedy wspólnymi siłami wznieśli ten piękny kościół, to dziś my też przy wspólnym zaangażowaniu zdołamy go odnowić. Gdyby ktoś z parafian miał ciekawy pomysł w jaki sposób jeszcze pozyskać pieniądze, to prosimy o kontakt. Wszystkich dobroczyńców upamiętnimy dla potomnych i będziemy się za nich modlić.

Zobacz galerię zdjęć

Życzenia - Wielkanoc 17.04 2022 (2022-04-17)

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzymy, aby święta wielkanocne przyniosły Wam wszystkim radość, pokój oraz wzajemną życzliwość i miłość, by stały się źródłem wzmacniania ducha. Życzymy radości z tradycji, umocnienia w wierze, bliskości rodzinnej i obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Szczęść Boże.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 17.04.2022. (2022-04-17)

To zwieńczenie Wielkiego Postu. Do tego wydarzenia zmierzał nie tylko cały ten 40-dniowy okres pokuty, ale zmierza także i nasze życie. Ciężko nam sobie wyobrazić naukę Chrystusa, jego zapowiedzi odkupienia, gdyby nie jego Zmartwychwstanie. Bez większego sensu byłyby przykazania, nauki i uzdrowienia. Dlatego też Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszą uroczystością każdego chrześcijanina.
Głośmy zatem Chrystusa Zmartwychwstałego! Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejszy szczyt naszej wiary.
Wigilia Paschalna 16.04.2022. (2022-04-16)

Liturgia Wigilii Paschalnej powinna nastąpić po zmroku, w Wielką Noc. Jest to najbardziej uroczysta Eucharystia w ciągu całego roku, centrum Triduum Paschalnego. Towarzyszą nam dziś dwa życiodajne znaki: światło i woda. Liturgia rozpoczyna się przed kościołem. Od poświęconego ognia zapala się tam Paschał. Na świecy tej zaznacza się również bieżący rok, by wskazać, że misterium paschalne Chrystusa jest aktualne zawsze, również dziś. Wszyscy wierni wchodzą do kościoła. Jedynym źródłem światła jest na początku właśnie owa świeca, symbolizująca "światło Chrystusa". Każdy może przyjąć to światło i zapalić swoją świecę od Paschału. Oto światło, które rozświetliło ciemność nocy i śmierci.

Po wejściu do kościoła kapłan śpiewa uroczysty hymn: Orędzie wielkanocne. Warto się w niego wsłuchać i dać się porwać radości, która wręcz z niego promienieje. Tu nawet nasz grzech i nasza wina okazuje się błogosławiona, skoro jest zgładzona przez takiego Zbawiciela. Wyjątkowo przez historię zbawienia od stworzenia świata, poprzez powołanie Abrahama, wyzwolenie Izraelitów, dochodzimy do Bożych obietnic, które wszystkie spełniły się w Chrystusie. Na końcu św. Piotr w liście do Rzymian oznajmia, że Zmartwychwstanie Jezusa jest naszym zmartwychwstaniem. Zwieńczeniem liturgii słowa jest Ewangelia: kobiety przybyłe do grobu nie znalazły w nim Jezusa, bo zmartwychwstał. Po liturgii słowa przenosimy się do kolejnego znaku: znaku wody. Najpierw prosimy o wstawiennictwo Wszystkich Świętych. W tym czasie kapłan święci wodę. Następnie odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, gdyż chrzest, zanurzenie w wodzie, jest w szczególny sposób związany ze śmiercią i zmartwychwstaniem . Umiera stary człowiek, odradza się ktoś nowy. Po odnowieniu przyrzeczeń jesteśmy kropieni poświęconą wodą. Po odnowieniu przyrzeczeń następuje liturgia eucharystyczna. Dzięki niej mamy rzeczywisty udział w przejściu Jezusa ze śmierci do życia.
Wielki Piątek 15.04.2022. (2022-04-15)

W ten dzień nie sprawuje się Eucharystii . Centralnym punktem jest wieczorne nabożeństwo: Liturgia Męki Pańskiej. Zaczyna się przemawiającym gestem: celebrans pada na twarz i w milczeniu leży krzyżem przed prezbiterium. Jest to gest, który najlepiej charakteryzuje ten dzień - gest całkowitego oddania się Bogu. W taki sposób Chrystus oddał się Ojcu na krzyżu. Jednocześnie kapłan i wszyscy wierni w tym milczeniu wyrażają uwielbienie Boga, który dokonał tak niesamowitej ofiary.

Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza to tzw. pieśń Sługi Jahwe. Warto wsłuchać się w te słowa i zadziwić tym, jak doskonale wszystkie proroctwa wypełniły się w męce Jezusa. Autor listu do Hebrajczyków dodaje, że Chrystus jest nam bardzo bliski, gdyż wie, czym jest cierpienie. Następnie odczytywany jest uroczysty opis Męki Pańskiej według św. Jana. Jest to jeden z punktów centralnych dzisiejszej liturgii, tak jak opisywane wydarzenia są punktem centralnym całej historii ludzkości. Każda ofiara składana jest w określonej intencji. Dlatego w dzień Największej Ofiary zwracamy szczególną uwagę na prośby, które zanosimy do Boga. Modlitwa powszechna ma wyjątkowo uroczysty charakter, składa się z próśb, zaś po każdej następuje modlitwa kapłana. Kolejnym elementem piątkowej liturgii jest adoracja krzyża. W tym momencie każdy może osobiście uwielbić Ukrzyżowanego. Po adoracji krzyża następuje obrzęd komunii świętej konsekrowanej poprzedniego dnia. Liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu.
Archiwum wiadomości
  
Zakładki
KRONIKA PRAC REMONTOWYCH
RADA PARAFIALNA - Konto bankowe parafii
Akcja Katolicka
Apostolat MARGARETKA
Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Duchowa Adopcja
Dziewczęca Służba Maryjna
Gwardia Kościelna
Lektorzy i Ministranci
Ochotnicza Straż Pożarna
Odrzykońska Orkiestra Dęta
Parafialny Zespół Charytatywny >Caritas <
Radakcja STYGMATU
Róże Różańcowe
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Ruch Pomocników Matki Koscioła
Siostry Służebniczki Starowiejskie
Skrzynka modlitewna
Transmisje na żywo
 
Linki
www.przemyska.pl
www.katolik.pl
www.opoka.org.pl
www.naszdziennik.pl

Dzisiaj jest: 29-06-2022

Admin  Code by Marcin Gerlach