Strona
główna
Kościół Księża Patroni Historia
Parafii
Nabożeństwa Ogłoszenia
stałe
Ogłoszenia
parafialne
Intencje
mszalne
Dróżki
Różańcowe
Galeria Kontakt
 Historia Parafii
                                                       Krótka historia parafii Odrzykoń  

   Odrzykoń - to duża wieś położona w powiecie krośnieńskim, granicząca z Krosnem. Z pracy na roli , w wieku XIX i wcześniej  oraz w pierwszej połowie wieku XX, żyli prawie wszyscy mieszkańcy Odrzykonia oraz innych wsi położonych w bliższej i dalszej okolicy.
    Parafia  Odrzykoń została erygowana w drugiej połowie XIV stulecia. Uposażona została /jeden łan ziemi/ prawdopodobnie już przy lokacji wioski za króla Kazimierza Wielkiego. Istnienie parafii potwierdzone jest w przekazach źródłowych w 1479 r. Z tego roku pochodzi wiadomość o ks. Stanisławie Trawce proboszczu w Odrzykoniu. W roku 1658 Zofia ze Skotnickich, żona Jakuba Kalińskiego, podczaszego Sanockiego, ufundowała w kościele prebendę Bractwa Najświętszego Imienia Jezus.
Pierwotny, drewniany kościół, pw. św. Katarzyny, wzmiankowany w 1646 r. został rozebrany po wybudowaniu nowego kościoła. Obecny kościół murowany trzynawowy neogotycki, zbudowany został w latach 1867-1873 przez majstra budowlanego ze Słowacji Jana Klvoszka, kosztem kolatorów Starowieyskich i parafian.  Poświęcenie kamienia węgielnego miało miejsce właśnie w 1873 roku. Uroczystość konsekracji   świątyni  pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy i Matki Bożej Różańcowej. odbyła sie  7 maja 1902r. przez św. bpa. Józefa Sebastiana Pelczara
     Wyposażenie wnętrza kościoła jest neogotyckie, wykonane na przełomie XIX i XX wieku. Kilka obiektów przeniesiono ze starego kościoła m.in. chrzcielnicę z końca XV wieku, dzwon z roku 1507 i sygnaturkę z 1536r. Polichromię wykonał w roku 1904 Karol Popiel. W 1973r. - w czasie proboszczowania ks. Kazimierza Poźniaka - pomalowano świątynię. Dziś spod ostatniej polichromii wychodzi dawna  - popielowa - i należałoby po remoncie dachu, przystąpić do jej odnowienia.
     W kościele znajduje się drewniane, późnobarokowe antependium z płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy, wykonane ok. 1700 r. Ponadto podziwiać można późnobarokowy feretron w pięknej ramie z dekoracją snycerską, w środku z obrazem Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem Jezus.
Podczas działań wojennych II wojny światowej został spalony dach jednej z wież kościelnych. Wtedy tymczasowo ją zabezpieczono z myślą o restauracji w późniejszym czasie.
     Ksiądz  Arcybiskup  Józef Michalik mianował  proboszczem  tej parafii w roku 2003 - ks.  Jana Rydzika.  Staraniem parafian świątynia zostaje poddawana nieustannym remontom i konserwacjom. W miejsce drabin na strych kościoła zamontowano stabilne schody, które były konieczne do planowanej od lat wielu  odbudowy wieży.
    W I sobotę miesiąca zaprowadzono Nabożeństwa Fatimskie, z procesjami z Figurą Matki Bożej po centrum parafii. Figurę Matki Bożej Fatimskiej dla parafii sprawiła rodzina Zofii Wac. Jako że kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej zaprowadzono w parafii Dróżki Różańcowe do posadowionych wcześniej 20 kapliczek na przestrzeni 3500 metrów. Nabożeństwa  Dróżek Różańcowych zaistniały  od połowy 2005 roku- w ostatnie niedziele każdego miesiąca.  Nabożeństwa te   odbywają  się zawsze po południu,  rozpoczęte Mszą św.  a później  procesją z kościoła w kierunku ruin zamku odrzykońskiego. Przyjeżdżają  na nie w coraz większej ilości pielgrzymi z sąsiednich miejscowości.  W roku 2009 zmieniono częściowo trasę Dróżek i wybrano nieco krótszą trasę z pominięciem serpentyn.  Dzięki Dróżkom powstała nowa gminna droga, która skróci przejazd z Zamku do centrum Odrzykonia  w kierunku Urzędu Gminy. Uroczyste poświęcenie wszystkich dwudziestu kapliczek maryjnych oraz nowej drogi miało miejsce 4 lipca w 2010 roku.  Aktu tego  dokonał  Przemyski Metropolita  Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik.
    W prezbiterium kościoła wstawiono ostatnio nowy ołtarz granitowy wraz z ambonką z fundacji rodziny A. i M. Cebulów. W bocznej kaplicy założono nowe okna witrażowe z ofiary rodziny M. i M. Gąsiorów. oraz Z. i  B. Krasowskich. Witraż od strony północnej ukazuje obraz Matki Bożej Odrzykońskiej oraz osoby św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Stanisława Starowiejskiego.  Oryginalny obraz Matki Bożej Odrzykońskiej znajduje się w muzeum w Krakowie.  Treścią drugiego witraża w dużym oknie od strony południowej jest - Miłosierdzie Boże.  Nad postaciami św. Faustyny oraz Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II Wielkiego  znajduje się  obraz Pana Jezusa Miłosiernego.  W drugiej połowie 2009 roku znaleźli się fundatorzy kolejnych witraży na ścianie południowej świątyni. Są nimi : Koło Gospodyń  Wiejskich w Odrzykoniu oraz rodzina Joanny, Marka Wajdy z Podzamcza, ks. Edward Feruś rodak Odrzykoński i ród Gerlachów. Przed wizytacją kanoniczną  ks. biskupa Adama Szala założono nowe, marmurowe posadzki w prezbiterium i kaplicy bocznej kościoła. 
      Parafia rozpoczęła starania w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krośnie o pozwolenie na remont dachu  i zniszczonej w czasie wojny wieży kościelnej. Parafianie od miesięcy składali ofiary na zaprowadzenie ogrzewania świątyni które zostało założone pod koniec 2005 roku.  Zaprowadzono nocne, zewnętrzne oświetlenie świątyni. Staraniem parafian odremontowano wikarówkę /dawną organistówkę/ i sale katechetyczne na mieszkania dla duszpasterzy w Odrzykoniu. Kapitalnego remontu wymaga także stara ponad stuletnia plebania, która stała się centrum życia parafialnego , poza liturgicznego. Tutaj znajdują się sale dla młodzieży z wyremontowaną dla nich łazienką ; tutaj są  także  jadalnia, kuchnia i łazienka  również ostatnio po remoncie doprowadzone  do stanu normalnej używalności. Pozostałe sale czekają na swoją kolej do kapitalnego remontu.
       Remont świątyni planowało się w Odrzykoniu od wielu lat. Jedna z wież kościelnych /południowa/ została pod koniec II wojny światowej zbombardowana, ale z powodu niemożliwości finansowych parafii nie przystąpiono od razu do jej odbudowy. W ciągu ostatnich dziesiątków lat - a świątynia stoi już prawie 140 lat - wymieniano częściowo zniszczone przez działania wojenne i huragany dachówki, wskutek czego na dachu leżały przynajmniej cztery jej rodzaje. W 2007 roku parafianie przystąpili do tej renowacji zaczynając od rekonstrukcji zniszczonej wieży. Po zakończeniu prac na wieży rozpoczęliśmy prace nad wymianą dachu nad prezbiterium i bocznymi kaplicami. Okazało się, że wieża z sygnaturką od lat nadaje się do rozbiórki. Ze wszystkich stron podstemplowana - wg majstra z firmy remontowej  - mogła jeszcze stać do pięciu lat. Tak więc zapadła decyzja o wymianie w 100% wieżyczki  i dachu na przedniej połowie kościoła.   Prace na tym odcinku ukończono w listopadzie 2009 r. Całość wymiany dachu i budową dwóch wież kościelnych zakończono w połowie czerwca 2010 r.  Ponieważ elewacja  kościoła przedstawia również wiele do życzenia, po uporaniu się z pracami dachowymi parafianie zabrali się i do tej pracy. W 2011 roku odczyszczono 1/3 ścian świątyni. W 2011 roku został odrestaurowany ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz boczne / płd./ drzwi kościelne. Z drzwi tych restauratorzy wyjęli 11 pocisków z karabinów maszynowych z czasów II wojny światowej.
     Po zakończeniu wszystkich prac mieszkańcy Odrzykonia  będą mogli powiedzieć, że w ich miejscowości definitywnie zakończyła się II wojna światowa, bo zniszczenia wojenne zostały naprawione.
  Na pomysł ks. Proboszcza zakupienia nowoczesnego wyświetlacza pieśni  odpowiedzieli mieszkańcy z ul. Łęgowej na czele z Piotrem Penarem i Beatą Pelczar. Wspólnymi finansowymi siłami zakupiono ten nowoczesny rzutnik i zawieszono przed wejściem do prezbiterium.
  
Zakładki
KRONIKA PRAC REMONTOWYCH
RADA PARAFIALNA - Konto bankowe parafii
Akcja Katolicka
Apostolat MARGARETKA
Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Duchowa Adopcja
Dziewczęca Służba Maryjna
Gwardia Kościelna
Lektorzy i Ministranci
Ochotnicza Straż Pożarna
Odrzykońska Orkiestra Dęta
Parafialny Zespół Charytatywny >Caritas <
Radakcja STYGMATU
Róże Różańcowe
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Ruch Pomocników Matki Koscioła
Siostry Służebniczki Starowiejskie
Skrzynka modlitewna
Transmisje na żywo
 
Linki
www.przemyska.pl
www.katolik.pl
www.opoka.org.pl
www.naszdziennik.pl

Dzisiaj jest: 20-04-2024

Admin  Code by Marcin Gerlach