Strona
główna
Kościół Księża Patroni Historia
Parafii
Nabożeństwa Ogłoszenia
stałe
Ogłoszenia
parafialne
Intencje
mszalne
Dróżki
Różańcowe
Galeria Kontakt
 Kościół

      Parafialny Kościół w Odrzykoniu pod wezwaniem Św. Katarzyny wzniesiony został najprawdopodobniej w 1873 roku. Świątynia ta, zbudowana w stylu neogotyckim znajduje się na terenach o bogatych walorach turystycznych, w pobliżu Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku krajobrazowego. Piękno przyrodnicze tych okolic oraz ruiny pobliskiego zamku Kamieniec, stanowią jedno z bardziej atrakcyjnych terenów turystycznych tego regionu. Ta monumentalna swiątynia zbudowana jest na planie krzyża w układzie bazylikowym. Na czole budowli znajdują się dwie wieże, nawa główna, prezbiterium oraz transept jednonawowy. Bazylikowe wnętrze swiątyni gromadzi w sobie cenne dzieła sztuki, między innymi z końca XV i XVIII wieku. Kosciół w Odrzykoniu, konsekrowany przez sw. bp. Józefa Sebastiana Pelczara jest bardzo ważnym miejscem kultu nie tylko dla parafian, ale również dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

        Kosciół Św. Katarzyny i jego otoczenie.
Parafia w Odrzykoniu, początkowo posiadała drewniany kościół pod wezwaniem sw. Katarzyny, który został rozebrany po wybudowaniu nowej świątyni. Kościół został posadowiony na działce , którą ofiarowali na ten cel Starowieyscy. Działkę tę wymienili z Szafranami za podobnej wielkości  parcelę  na skrzyżowaniu dróg na Spornem, gdzie ongiś stała karczma, która się spaliła. Obecny murowany, trzynawowy kościół zbudowany został najprawdopodobniej w latach 1867-1873 roku przez majstra budowlanego ze Słowacji Jana Klvoszka. Kościół znany jest również parafianom jako świątynia pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Świątynia na skrzyżowaniu nawy z transeptem posiada wieżyczkę o 6 - cio bocznym cylindrycznym kształcie, z latarnią, przykrytą 8- bocznym hełmem iglicowym z przypustnicą kulą i krzyżem. Niższe od pozostałych częsci są zakrystia i składzik, przykryte dachem pulpitowym, 2-spadowym oraz nawy boczne o dachu pulpitowym jednospadowym. Wieże ze skarpami na bokach naroży tworzą spiętrzony masyw o wyodrębnionych bryłach. Dwie wieże są u podstaw 4 - boczne, a w górnej częsci 8 -boczne, zakończone iglicowym hełmem. Wnętrze koscioła posiada układ bazylikowy, sklepienie nawy głównej i prezbiterium jest wyższe od sklepienia naw bocznych. Natomiast sklepienie podchórza jest od nich niższe. Przestrzeń nawy głównej otwarta jest do naw bocznych szerokimi arkadami filarowymi o łuku ostrym, na chór muzyczny łukiem pełnym, natomiast do prezbiterium zaznaczają się łukiem ostrym. Łuki arkadowe mają zfazowane naroża i w częsci trzony są 8-boczne.

 W 1973 roku odnowiono wnętrze kościoła, z zachowaniem przedstawień ściennych w prezbiterium. Nową polichromię zaprojektował i wykonał wraz z zespołem artysta plastyk Z. Wilusz. Kościół prezentuje bardzo dobrze zachowane pierwotne cechy stylowe, o przewadze form neogotyckich z użyciem cegły pełnej jako wiodącego materiału budowlanego, który nadaje mu malowniczy charakter. Budowle tę, wzbogaca zastosowanie dachówki ceramicznej, detali kamieniarskich, a także wyposażenia snycerskiej i kowalskiej roboty.
W wyniku działań wojennych w sierpniu w 1944 roku, południowa wieża budowli została spalona. Po wojnie usunięto zniszczenia i odbudowano hełm tej wieży, ale niższy i w takiej formie pozostał do dzis. Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2005 roku podkreślił, iż bardzo pożądanym zjawiskiem byłoby odtworzenie zniszczonego hełmu mniejszej wieży.
Wyposażenie wnętrza kościoła wykonane na przełomie XIX i XX wieku, ma również charakter neogotycki. Świątynia posiada liczne zabytkowe dzieła sztuki, wśród których znajdujemy obiekty przeniesione ze starego koscioła. Jednym z nich, jest kamienna gotycka chrzcielnica z końca XV wieku, ozdobiona ostrołukowymi arkadami z lilii. Kolejnym dziełem jest drewniane, późnobarokowe antependium z płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy, datowane na 1700 rok. Znajdujemy tutaj również późnobarokowy feretron w pięknej ramie z dekoracją snycerską, w którym umieszczony jest obraz Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem Jezus. Cennym zabytkiem jest dzwon kościelny wykonany przez ludwisarza Macieja z Krosna, wykonany w 1507 r., natomiast wieżyczka datowana jest na 1536 rok.

         Odrzykoń położony jest w dolinie rzeki Wisłok na pograniczu Kotliny Krośnieńskiej i Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego. Wioska ta, powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XIV wieku, początkowo jako mała osada ulokowana w pobliżu zamku odrzykońskiego, a w dalszych latach jako samodzielnie funkcjonująca miejscowosć. Najstarsze ślady człowieka w okolicach Odrzykonia pochodzą z epoki neolitu. Znaleziska z tych terenów datują się na 1000 r. p.n.e. i reprezentują epokę brązu oraz kulturę łużycką.

Na terenie wsi znajduje się wiele przydrożnych figur, kapliczek z rzeźbami i krzyży. Przeważnie są one kamienne, trójkondygnacyjne, nakryte daszkiem czterospadowym. Jedna z tych kapliczek, pochodząca z 1861 roku w swojej górnej kondygnacji posiada drewnianą rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Wioska znajduje się w sąsiedztwie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku krajobrazowego, który posiada bogate walory turystyczne w formie scieżek przyrodniczych i rezerwatów. Parafianie wykorzystując urodę tego miejsca wytyczyli trasę Dróżek Różańcowych. Trasa Dróżek biegnie na przestrzeni 3500 metrów przy istniejących już 20 kapliczkach, w kierunku ruin zamku Kamieniec i kończy się przy kosciółku sw. bp. Sebastiana Pelczara. Dróżki obchodzi sie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po południu. Zawsze po Mszy św. ; latem o godz. 16.oo; zimą - o godz. 13.3o. Najwięcej , z okazji odejścia do Domu Ojca, z racji I rocznicy śmierci Jana Pawła II - brało udział około tysiąca pątników. Na to nabożeństwo przyjeżdżają ludzie również z dalszych stron regionu, aby odmówić w jednym dniu cztery części różańca.

  Mieszkańcy Odrzykonia zapraszają czcicieli Matki Bożej do wspólnego odmawiania różańca.

Działania prowadzące do zwiększenia ruchu turystycznego i promocji Koscioła.

  • Kościół parafialny w Odrzykoniu posiada swoją stronę internetową www.odrzykon.przemysl.opoka.org.pl, na której zamieszczone są informacje o działalnosci parafii oraz historia jej powstania.
  • Organizowanie wydarzeń kulturalnych wewnątrz koscioła. Obecnie organizowane są występy zespołów muzycznych, koncerty Orkiestry Dętej oraz recytacja poezji.
  • Opracowanie ulotki informacyjnej o kosciele, z przedstawieniem ciekawych miejsc wartych zobaczenia na terenie wioski i okolic. Obecnie istnieje przy parafii trasa Dróżek Różańcowych, która biegnie przez piękne pagórkowate tereny dochodząc do małego koscioła, położonego w sąsiedztwie zamku Kamieniec.
  • Do uswietnienia i podkreslenia wagi Świat Wielkanocnych parafianie zorganizowali Gwardię Koscielną, której zadaniem jest czuwać przy Bożym Grobie. Wydarzenie to stanowi ciekawą formę promocji koscioła na cały region.
  
Zakładki
KRONIKA PRAC REMONTOWYCH
RADA PARAFIALNA - Konto bankowe parafii
Akcja Katolicka
Apostolat MARGARETKA
Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Duchowa Adopcja
Dziewczęca Służba Maryjna
Gwardia Kościelna
Lektorzy i Ministranci
Ochotnicza Straż Pożarna
Odrzykońska Orkiestra Dęta
Parafialny Zespół Charytatywny >Caritas <
Radakcja STYGMATU
Róże Różańcowe
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Ruch Pomocników Matki Koscioła
Siostry Służebniczki Starowiejskie
Skrzynka modlitewna
Transmisje na żywo
 
Linki
www.przemyska.pl
www.katolik.pl
www.opoka.org.pl
www.naszdziennik.pl

Dzisiaj jest: 20-04-2024

Admin  Code by Marcin Gerlach