Strona
główna
Kościół Księża Patroni Historia
Parafii
Nabożeństwa Ogłoszenia
stałe
Ogłoszenia
parafialne
Intencje
mszalne
Dróżki
Różańcowe
Galeria Kontakt
 Ruch Pomocników Matki Koscioła

   Ruch Pomocników Matki Kościoła jest ruchem duszpasterskim, pewną propozycją drogi do Boga przez Maryję i z Maryją, obejmującą nie tylko duchownych, ale przede wszystkim ludzi świeckich. Jako datę powstania Pomocników Matki Kościoła przyjmuje się 26 sierpnia 1969, wtedy to Stefan Kardynał Wyszyński wydał dokument , w którym  Prymas Polski wzywa ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i chrześcijańskiej Ojczyźnie przez Bogurodzicę Matkę Kościoła. Ów dokument zainicjował dzieło Pomocników.  Lata siedemdziesiąte XX wieku były dla Kościoła w Polsce i  dla Polski, która nazywała się wówczas PRL,  bardzo trudne. Ateizacja komunistyczna działała na pełnych obrotach reżyserowana i opłacana przez tajne służby państwa.  Prześladowano praktykujących katolików,więziono, skazywano na kolegia, zwalniano z pracy za religijne praktyki..

   Widząc taką sytuację w jakiej znalazł się naród,  ks. Prymas Stefan Wyszyński decyduje się na założenie Ruchu PMK dla ratowania Polski przez modlitwę do Matki Bożej Królowej Polski.   Do ich zaistnienia przyczynił się również  wybitnie maryjny charakter polskiego katolicyzmu. W roku 1973 Episkopat Polski  zaaprobował Ruch, jako jedną z form wychowania ludzi świeckich do apostolstwa.Rok później wybrał ks. dra Mariana Piątkowskiego na pierwszego Krajowego Duszpasterza Pomocników Matki Kościoła, a pieczę nad Ruchem przejęła Komisja Maryjna Episkopatu.

       W poszczególnych diecezjach zaczęto krzewić ideę Pomocników (rekolekcje, wykłady), starając się pozyskać jak największą liczbę kapłanów do pracy oraz ustanawiając diecezjalnych referentów PMK.  W 1984 roku Krajowym Duszpasterzem Ruchu został ks. mgr Józef Buchajewicz a obecnie od 2009 roku jest nim ks. Teofil Siudy z Częstochowy Ks. Jan Rydzik został mianowany przez Metropolitę Przemyskiego diecezjalnym duszpasterzem Pomocników Matki Kościoła.

       Ruch PMK  w  archidiecezji oprócz parafii Odrzykoń  działa w kilkunastu parafiach. W niektórych parafiach bardzo prężnie jak w Laszkach, Pełkiniach, czy Rozborzu.    W Odrzykoniu grupa Pomocników zawiązała się  3 maja 2004 roku. Prezesem parafialnym została wybrana Zofia Nowak, która organizuje comiesięczne spotkania formacyjne,oraz cotygodniowe  odmawianie cząstki różańca w każdą środę i wspólnie z Różami Różańcowymi  w  niedzielę przed sumą.   Członkowie włączają się czynnie do życia  i duszpasterstwa parafii pomagając miejscowym kapłanom w różnych przedsięwzięciach dla dobra mieszkańców. Kilkunastu członków PMK z Odrzykonia brało udział w czterodniowych  rekolekcjach zamkniętych w Laskach Warszawskich.

   Krajowy duszpasterz ks. Teofil Siudy  przesyła  diecezjalnym referentom co miesiąc materiały do rozważań i formacji członków PMK. Wzorem  formacji  jest  Maryja:
- tak: gdy jako dziecko poświęcona Bogu,
- tak: gdy poślubiona Józefowi,
- tak: przyjęcie Bożego macierzyństwa podczas Zwiastowania,
- tak: dziewica w małżeństwie,
- tak: Matka ludzi-Kościoła pod krzyżem,
W formacji (formacji do miłości) pomaga stałe, długie obcowanie z Tym, kto formuje, kocha. Odbywa się to w Słowie Bożym, sakramentach, adoracji, w cierpiącym człowieku.

     Do grona członków PMK w Odrzykoniu należą następujące osoby: Barbara Błażewicz, Katarzyna Burger, Stanisława Cebula, Regina Cebula, Krystyna Ferus , Zofia Folta , Maria Grochmal, Maria Heniebnik, Janina Krygowska,  Jadwiga Kałamucka,  Joanna Łepkowska,  Genowefa Malska, Zofia Nowak,  Janina  Nawrocka, Zofia Petrykowska,  Zofia Pyteraf, Franciszek Pyteraf, Maria Rysz, Stanisława Słomiana/ kasjerka/ , Kazimiera  Winiarska, Maria Zajchowska, Maria Żókiewicz, Anna Zawisza, Maria Zawisza / kronikarka/ , Maria Gajda,  Bogusława Urbanek, Marianna Malinowska, Agnieszka Wilk, Anna Jakubus,

    Zawołaniem powitalnym i pożegnalnym Pomocników jest potrójne wezwanie:

ZWYCIĘŻYŁAŚ – Zwyciężaj!

ZWYCIĘŻYŁAŚ – Zwyciężaj.

ZWYCIĘŻYŁAŚ – Zwyciężaj.


- Co roku w Święto Matki Kościoła PMK obchodzi swoje święto patronalne. W tym dniu zajmują się oprawą liturgiczną na Mszy św. i odbywają Dróżki Różańcowe odmawiając część radosną różańca. Po zakończonych Dróżkach odbywa się agapa połączona z imieninami zelatorki Zofii Nowak. 

  Co roku do Ruchu PMK w Archidiecezji Przemyskiej wstępują  nowe parafie z okazji głoszenia rekolekcji wielkopostnych przez Diecezjalnego Duszpasterza.

- Co roku do Ruchu Pomocników Matki Kościoła w Archidiecezji Przemyskiej zapisują się nowe wspólnoty w różnych parafiach. Tak więc istnieją już grupy Pomocników Maryi m. in. w : Łężany, Trepcza, Odrzechowa, Ujezna, Grabówka, Pustyny, Pełkinie, Laszki Jarosławskie, Rozbórz, Żurawica Górna.
   Spotkanie formacyjne dla PMK odbywają się co miesiąc w pierwszą środę miesiąca po Mszy św. W każdą niedziele i każdą środę w tygodniu członkowie PMK prowadzą w kościołach różaniec.Powrót
  
Zakładki
KRONIKA PRAC REMONTOWYCH
RADA PARAFIALNA - Konto bankowe parafii
Akcja Katolicka
Apostolat MARGARETKA
Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Duchowa Adopcja
Dziewczęca Służba Maryjna
Gwardia Kościelna
Lektorzy i Ministranci
Ochotnicza Straż Pożarna
Odrzykońska Orkiestra Dęta
Parafialny Zespół Charytatywny >Caritas <
Radakcja STYGMATU
Róże Różańcowe
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Ruch Pomocników Matki Koscioła
Siostry Służebniczki Starowiejskie
Skrzynka modlitewna
Transmisje na żywo
 
Linki
www.przemyska.pl
www.katolik.pl
www.opoka.org.pl
www.naszdziennik.pl

Dzisiaj jest: 20-04-2024

Admin  Code by Marcin Gerlach