Strona
główna
Kościół Księża Patroni Historia
Parafii
Nabożeństwa Ogłoszenia
stałe
Ogłoszenia
parafialne
Intencje
mszalne
Dróżki
Różańcowe
Galeria Kontakt
 KRONIKA PRAC REMONTOWYCH
"Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera..” Ps. 69


Odrzykoń , 6 maj 2013 r.

****************************
****************
Rok 2016
Rok 2016  - to rok wizytacji kanonicznej ks. Abp Adama Szala w dekanacie Krosno 1, w skład którego wchodzi parafia Odrzykoń. NA prośbę parafian zajęliśmy się odnowieniem ogrodzenia kościoła parafialnego oraz kostki brukowej na Placu Kościelnym. Od lat czekała sprawa rozebrania drewnianej stodółki przy wikarówce i postawienia tam normalnego garażu. Tak też stało się to w miesiącu wrześniu.

Rok 2015

Rok 2015 okazał się rokiem zakończenia prac remontowych przy kościele odrzykońskim. Po siedmiu latach,  z pola patrzenia na kościół  nie widzimy stojących żerdzi na rusztowaniach. Wymianę elewacji zakończono. We wrześniu rozpoczynamy ostatnie podejście remontowe - wymianę dachu nad nawą północną kościoła.
W międzyczasie poprawiamy kiepski stan ławek kościelnych, odświeżamy odnowione wcześniej drzwi, zakurzone przez piaskowanie ścian elewacji. Przy okazji odnowiono także zegar stojący kościelny.
 - Kilkoro rodzin w parafii złożyło ofiarę na odnawianie stacji Drogi Krzyżowej. W miarę możliwości będziemy je  restaurować sukcesywnie, jedna po drugiej. 

------------------------------------------------------------

ANNO DOMINI 2014

W Ojca i Syna i Ducha Świętego rozpoczynamy sezon prac
przy kościele parafialnym.

............................................. ............................................
REMONT PÓŁNOCNEJ WIEŻY KOŚCIOŁA

W dniu 05.06.2014 firma Pana Henryka Płazy rozpoczęła budowanie rusztowań przy północnej wieży Kościoła.
W dniu 30.06.2014 zakończono budowę rusztowań.
W pierwszy dzień lipca przystąpiono do pracy przy rozbiórce wieży.
W dniu 4 lipca w obecności Księdza Proboszcza zdjęto Krzyż wieńczący wieżę.
W dniu 7 lipca zakońoczno rozbieranie wieży, pozostała tylko główna belka tzw.król.
W dniu 8 lipca firma rozpoczęła przygotowania  nowej więźby wieży. 
W dniu 14 lipca 2014 rozpoczęto wyciąganie na górę krokwi na nową wieżę.


==========================

PÓŁNOCNA NAWA BOCZNA
W DNIACH 05-06.06.2014 FIRMA PANA BOGDANA BRYDY WYPIASKOWAŁA MUR NAWY BOCZNEJ. PRZED NAMI TERAZ MYCIE I IMPREGNOWANIE.
FIRMIE PIASKUJĄCEJ WYPŁACILIŚMY ZA PIASKOWANIE 5330 zł.

W DNIU 05.06.2014 ZAKOŃCZYLIŚMY ZAKŁADANIE NOWYCH FUG NA ŚCIANIE PÓŁNOCNEJ NAWY BOCZNEJ.

Tydzień 26.05-31.05.2014
& amp; lt; b> Pracowali następujący parafianie:
Ul. A.Krajowej :
Marek Grochmal
& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; b>ul. Fredry
: Mariusz Guzek, Stanisław Pilat, Józef Jucha, Stanisław Jucha i Józef Krawiec.

Ul. Kamienieckiego :
Eugeniusz Adamczyk i Teresa Cebula
Ul.Czarny Potok:
Krzysztof Urbowicz
ul. Wł. Jagiełły -
Józef Typrowicz.

Tydzień 19.05-24.05.2014
Dniówkę w tym tygodniu przy kościele odpracowali :
Niebawem uzupełnimy
                  
Tydzień 12.05-17.05.2014
Dniówkę w tym tygodniu przy kościele odpracowali :

Ul. Bierska - Beata Podgórska, Kazimierz Okólski, Janina Pudło, Zygmunt Półchłopek i Helena Półchłopek
Ul. Podzamcze : Helena Urbanek i Zdzisław Mularczyk i Marek Wajda.
Ul. Fredry: Bożena Feruś
 
Tydzień 28.04-02.05.2014
Na zaproszenie do wykłuwania spoin odpowiedzieli mieszkańcy z:
 
KAMIENIECKIEGO:
Jan Mularczyk,Roman Krochmal,Grażyna Feruś,Franciszek Pyteraf,Ryszard Pyteraf,Andrzej Turek,Andrzej Bienia,Stanisław Ciuba,Maciej Jakubowicz,Rafał Urbanek,Mateusz Urbanek,
Władysław Wójcik,Zofia Drobek
ŁĘGOWA:
Władysław Szarek,Stanisław Guzek,Anna Nawrocka
SKRZYNECKIEGO:
Teresa Bączar

W środę 30.04.2014 rozpoczęto także zakładanie nowych fug na górnym podeście rusztowania.
Przy wykłuwaniu fug pracował także w tym tygodniu wynajęty pracownik.

Tydzień 22.04-26.04.2014
W tym tygodniu na zaproszenie do wykłuwania spoin odpowiedzieli mieszkańcy z  :
ul. Skrzyneckiego: Marian Urbowicz , Tadeusz Krasowski, Marcin Krasowski, Stanisław Typrowicz, Kazimiera Wójcik, Danuta Bączar, Wojciech Trznadel.
ul.. Łęgowa:
Robert Pelczar, Krzysztof Dudek, Piotr Penar / 2 dniówki / Jan Rozenbajger, Zofia Krasowska, Elżbieta Stefańska
Firma budowlana zakończyła w czwartek tj. 24.04.2014 budowę rusztowań na nawie bocznej.
Tydzień 07.04-12.04.2014
\W dniu 7 kwietnia, w poniedziałek dostarczono pierwszą transzę więźby dachowej na II wieżę naszej świątyni parafialnej. Imponujący widok ogromu kubików drewna przywiezionych na Plac Kościelny.
Do pracy przy układaniu materiału na wieżę i rusztowania tj.desek, krokwi itd. przyszli Panowie:
Zygmunt Półchłopek, Władysław Kałamucki, Franciszek Haczela, Jan Gaj, Wacław Urbanek, Grzegorz Urbanek, Jan Jucha i Stanisław Juszczęć. Większość z tych panów odpracowała po kilka dniówek. Dzięki temu mamy pięknie poskładany materiał na więźbę drugiej wieży kościoła. Bardzo dziękujemy.

Tydzień 31.03-05.04.2014

W dniu 05.04.2014
firma budowlana świątyni , rozpoczęła stawianie rusztowań do prac elewacyjnych na północnej nawie bocznej. Rusztowanie budowane jest z materiału który pozostał z lat ubiegłych i nadaje się do wykorzystania. Pracę rozpoczęto od wspólnej modlitwy w kościele, którą poprowadził Ks.proboszcz Jan Rydzik. \
Na rozpoczynającej się pracy obecny był także kierownik prac inż. Wiesław Barud.

W dniu 31 marca przy korowaniu żerdzi pracowali 
Stanisław Bienia, Józef Typrowicz, Bolesław Typrowicz, Roman Jedziniak, Tadeusz Bożek,Wojciech Zajchowski i Jan Rysz.
W tym dniu zakończono pracę przy żerdziach,które zostały w należyty sposób poukładane na plebańskim placu gdzie obsychają i czekają na stawianie przy murze północnej wieży kościoła.

Tydzień 24.03-29.03.2014


Przy korowaniu żerdzi pracowali w tym tygodniu: Ludwik Krygowski, Tadeusz Bożek, Kazimierz Filip, , Wojciech Filip, Jan Rysz, Stanisław Juszczęć ,Stanisław Bienia i Józef Gromkiewicz, Czesław Szczurek,Zbigniew Kluska oraz Józef Krawiec. Niektórzy Panowie pracują od kilku dni.

Tydzień 17.03-22.03.2014


W piątek na plac plebański przywieziono kolejną sortę żerdzi do budowy rusztowania. Po deszczu jest bardzo miękki grunt więc jeden w wozów z żerdziami ugrzęznął. Panowie się napracowali aby przeciągnąć go w odpowiednie miejsce. Pracowali Panowie: Władysław Kałamucki, Franciszek Haczela, Stanisław Mularczyk i Jan Jucha.
Do  korowania żerdzi w sobotę przyszli następujący parafianie: Jan Rysz z ul.A.Krajowej, Jan Nawrocki z ul.Piłsudskiego i Franciszek Pyteraf z ul.Kamienieckiego.
 Zapraszamy do tej pracy w zbliżającym się tygodniu.

Tydzień 10-15.2013

Dwie dniówki odpracował prze odkorowywaniu żerdzi na plebańskim placu Stanisław Guzek. Jeden dzień za siebie, a drugi jako wynajęty przez rodzinę Urbanków z
ul.Łęgowej. Dzięki temu mamy już odkorowanych kilkanaście żerdzi.

27.02.2014- rozpoczęto prace przy przygotowywaniu około 250 żerdzi, w lesie na Bierskiej.Pod wodzą Władysława Kałamuckiego i Franciszka Haczeli rozpoczęto prace. Do pomocy przyszli parafianie: Stanisław Jucha, Andrzej Krawczyk, Marek Jucha, Mieczysław Haznar, Stanisław Bienia. Do pomocy koniem przy tych pracach przyjechał Mieczysław Jucha. Na miejscu prac był także Ksiądz Proboszcz Jan Rydzik.

18.02.2014- rozpoczęto działania mające na celu uruchomienie przygotowań do remontu II wieży kościoła.Inżynier i majster z taśmą w rękach pomierzyli co trzeba, aby wymienić więźbę dachową i blachę na drugiej wieży kościelnej. Postawione rusztowanie posłuży do prac nad wymianą spoin w elewacji ścian kościoła.

Wstępne oględziny potwierdziły przypuszczenia, że więźba dachowa wieży północnej będzie do wymiany w    8o %. Obliczono ile należy zamówić metrów sześć. desek , krokwi, łat i żerdzi. Materiały te zostały już zamówione i zadatkowane.

====================================================

W Ojca i Syna i Ducha Świętego rozpoczynamy sezon prac przy kościele parafialnym.

ANNO DOMINI 2013

Prace remontowe przy naszej świątyni w tym sezonie rozpoczęliśmy 6 maja 2013 roku.

Firma budowlana  wraz z dwoma wynajętymi pracownikami rozpoczęła prace od budowania rusztowań na północno- wschodniej ścianie kościoła. Budowę rusztowań zakończono w dniu 29 maja 2013 roku. Za postawienie rusztowań robotnikom już wypłacono.

Celem szybszego postępu prac  parafianie - wyznaczani wg kolejki  - przychodzą odrobić jedną dniówkę , raz na dwa lata,  wykuwając stare fugi. Do pracy przy usuwaniu starych spoin można przyjść osobiście, albo wysłać za siebie robotnika lub wpłacić vadium 50 zł na wynajęcie pracownika.   Obecność przy pracy  jest wpisywana - dla porządku -  do kartotek parafialnych. 

W dniu 14 czerwca br. postęp prac oraz ich jakość skontrolowali konserwatorzy zabytków Urzędu Delegatury Ochrony Zabytków z Krosna któremu podlega nasz kościół parafialny. Według spisanego protokołu z oględzin .." prace idą w dobrym kierunku, są wykonywane rzetelnie, według procedur konserwatorskich... ". Zarówno kierownik budowy mgr Wiesław Barud , jak i ks. proboszcz Jan Rydzik  otrzymali słowa uznania za wykonywaną uczciwie pracę.

Można zauważyć już wykonaną pracę na murze nad zakrystią kościoła. Ściana przy pięciu podestach  od góry jest  wykuta i założona jest nowa fuga.Ścianę przy trzecim  podeście zakończono fugować w dniu 22.06.2013roku. Ścianę przy czwartym  podeście zakończono fugować w dniu 03.07.2013roku. Ścianę przy piątym   podeście zakończono fugować w dniu 12.07.2013roku.
Ścianę przy szóstym podeście zakończono fugować w dniu 20.07.2013roku.
Ścianę tuż nad ziemią  zakończono fugować w dniu 27.07.2013roku


  Ksiądz Proboszcz w okresie  od 13 maja do 20 lipca wyznaczył  mieszkańców z następujących ulic: Ks. E. Świątka, Białobrzeskiej, A. Fredry, Rzeki, prof. Cebuli, M. Konopnickiej, Na Strzelca ul. Goszczyńskiego , Spokojna, Kręta, T.Kościuszki, Wł.Jagiełły, Łęgowa, Poręba, Skalickie, Kazimierza Wielkiego, Łąkowa, Sportowa, Turaszowska, Zawodzie, Graniczna, Wisłocza, Nadbrzeżna,Skrzyneckiego, Czarny Potok.

Na zaproszenie do odnowienia odrzykońskiej świątyni odpowiedzieli  mieszkańcy z  następujących ulic:

-Ks. E. Świątka: Józef Filip, Czesława Stypuła, Grzegorz Liwosz, Artur Grzybek, Robert Jachimowski, Krzysztof Maląg , Anna Foryś , Zofia Juszczęć

-Białobrzeska: Lucjan Szajna, Marcin Głód, Jan Dudek ,Genowefa Typrowicz, Stanisław Blicharczyk, Krzysztof Klimek

-A. Fredry: Józef Krawiec, Czesław Suwała, Edward Suwała, Stanisław Panaś, Irena Typrowicz,Andrzej Guzek, Mariola Szczepanik, Stanisław Krasowski, Stanisław Pilat, Bożena Feruś,Leon Danek, Jan Nawrocki, Adam Typrowicz, Cieśla Andrzej, Jan Jucha, Kazimierz Pelczarski, Waldemar Winnicki, Wojciech Krygowski, Marek Krygowski, Grzegorz Habrat

-prof.Cebuli: Tomasz Blicharczyk, Marek Dudek, Maria Haniebnik, Stanisława Słomiana, Edward Słowik i Władysław Kałamucki, Zbigniew Bardzik, Tadeusz Haniebnik, Krzysztof Lenart, Zofia Bardzik

-Rzeki: Józef Półchłopek, Stanisław Półchłopek, Maria Wilk, Eugeniusz Jakubus, Niemiec Tadeusz, Zdzisław Brekiesz, Mateusz Kubas, Robert Gazda, Bronisław Gazda, Andrzej Zagórski, Damian Zagórski

-Kościuszki: Józef Raś, Marek Krzysik, Władysław Dubiel, Jan Jurasz, Piotr Zajchowski, Zofia Ekiert , Stanisława Urbowicz, Stanisław Raś,Robert Zawisza, Antoni Witkowski, Józef Pelczar, Kazimierz Haręzga, Ryszard Bożek

-Polna: Ryszard Typrowicz

-Spokojna: Helena Jakubus, Jacek Karaś

-S.Goszczyńskiego: Stanisław Pelc, Adam Żurawski, Andrzej Gonet

-M. Konopnickiej: Kazimierz Mularczyk

-Kręta: Halina Guzek

-Wł.Jagiełły: Krzysztof Gajda, Maria Gajda, Irena Guzek, Jan Guzek, Urszula Płaza, Jan Nowak, Piotr Bardzik, Jerzy Fudała, Franciszek Haczela, Dariusz Haczela, Jan Bardzik, Stanisława Zajączkowska, Helena Jucha, Stanisław Juszczęć, Mieczysław Pelczarski, Krystyna Zajdel, Leszek Dołęgowski ,  Jan Moskal, Józef Typrowicz, Piotr Wanat,Kazimierz Filip, Edward Korona,Andrzej Lenart, Regina Cebula, Stanisława Zawisza, Tomasz Urbanek, Maciej Dołęgowski, Piotr Zajdel

-Poręba: Janina Strzałka

-Łęgowa: Robert Pelczar, Piotr Penar, Krystyna Dudek,Krzysztof Dudek,Konstanty Godzik, Anna Nawrocka, Stanisław Guzek, Bolesław Krasowski, Waldemar Stefański, Helena Bączar, Jan Rozenbajger, Wojciech Urbanek, Andrzej Sprysak, Bartłomiej Bączar, Wojciech Kędra, Maria Bączar


-Skalickie: Stanisław Wojtunik


-Łąkowa: Piotr Zając, Paweł Cymerman

-Kazimierza Wielkiego: Stanisław Blicharczyk, Krzysztof Mularczyk

-Sportowa: Stanisław Drabiński, Zbigniew Wilk, Wojciech Juszczęć, Józef Juszczęć, Wacław Feruś, Stanisław Juszczęć, Stanisław Szymański, Jan Jawor

-Wisłocza: Sławomir Ludwiczak, Anna Dec, Zygmunt Filip


-Graniczna: Bogdan Drozd

-Skrzyneckiego: Ludwik Łach, Józef Urbanek, Bączar Danuta, Bączar Teresa, Krasowski Tadeusz, Krasowski Marcin, Stanisław Typrowicz, Andrze jZawisza, Krasowski Ryszard, Tomasz Ślęzak, Józef Urbowicz, Kazimiera Wójcik, Marian Urbowicz

-Czarny Potok: Maciej Guzek, Leszek Węgrzynek


NA APEL DO PRACY PRZY ELEWACJI ŚWIĄTYNI ODPOWIEDZIAŁO 150 OSOBY, Z CZEGO:

-101  OSOBY WPŁACIŁY KWOTĘ 50zł, NA WYNAJĘCIE PRACOWNIKA,

-49 OSOBY PRACOWAŁY PRZY WYKŁUWANIU SPOIN

Z PIENIĘDZY KTÓRE ZOSTAŁY WPŁACONE PRZEPRACOWANE ZOSTAŁY 44 DNIÓWKI PRZEZ WYNAJĘTYCH PRACOWNIKÓW.


W DNIU27.07.2013 ZAKOŃCZONO ZAKŁADANIE NOWYCH FUG NA ŚCIANACH PRZY KTÓRYCH STOI RUSZTOWANIE.

OD 29.07.2013 DO 31.07.2013 MURY ZOSTAŁY WYPIASKOWANE.


W DNIACH 01-02.08.2013 WYPIASKOWANE MURY ZOSTAŁY UMYTE WODĄ POD ODPOWIEDNIM CIŚNIENIEM ORAZ ZOSTAŁY POSUWANE Z MURÓW DROBNE CEMENTOWE PLAMKI.

 W DNIU 5 SIERPNIA br.  NAPUSZCZONO  MURY IMPREGNATEM KTÓRY ZOSTAŁ ZAKUPIONY W NOWEJ SARZYNIE

W DNIU 9-10 SIERPNIA br.  ROZEBRANO CZĘŚĆ RUSZTOWAŃ PRZY ODNOWIONYCH ŚCIANACH.


----------------------------------------------------------------------------- &l

ELEWACJA NA KAPLICY MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

W dniach 12-24 sierpnia 2013 roku firma budowlana wybudowała rusztowania przy ścianie kaplicy Matki Bożej Różańcowej( jedna z wyższych ścian świątyni ).


Od 26 sierpnia 2013 przystąpiono do wykłuwania starych spoin.

Na zaproszenie Księdza Proboszcza do tej pracy odpowiedzieli następujący mieszkańcy z następujących ulic:


ulica Młynek : Edward Załucki, Łukasz Załucki, Janina Jucha, Andrzej Dziugan, Artur Jucha, Krzysztof Zawisza, Marian Gąsior, Józef Jucha, Paweł Gaj, Marek Gaj, Edward Mastyka, Tomasz Boczar, Kazimierz Zawisza, Tomasz Gonet, Andrzej Jucha, Adam Pisula,  Łukasz Jucha, Zofia Jucha, Tadeusz Szafran,Tadeusz Zawisza, Robert Jucha

ulica Armii Krajowej : Marta Półchłopek, Stanisław Grochmal, Jan Urbanek, Stanisław Haręzga, Zofia Raś, Janina Blicharczyk, Kaziemerz Haręzga, Irena Foryś, Paweł Foryś, Józef Szafran, Tadeusz Słabik ,Tomasz Bystrzycki, Maria Blicharczyk, Janusz Raś, Janusz Grochmal, Stanisław Raś, Piotr Słowik, Szczepan Panaś, Andrzej Kędra, Bolesław Żółkiewicz, Jan Rysz, Józef Wójcik, Wacław Urbanek, Wojciech Nikosowski, Marek Grochmal, Bronisława Filip, Andrzej Zbylut, Marian Guzek i Janusz Kopeć.


ulica Łęgowa: Stanisława Bączar


ulica Skrzyneckiego: Mariusz Blicharczyk

Dzięki poważnemu podejściu parafian z wyżej wymienionych ulic prace bardzo poszły do przodu przy wykłuwaniu spoin i już w dniu 5 września 2013 wykłuwanie na ścianie kaplicy Matki Bożej Różańcowej zakończono.


Prace przy zakładaniu fug, dobiegły już półmetka. Obecnie zakładamy fugi na podeście poniżej witraża. Do końca prac przy zakładaniu fug pozostało jeszcze niespełna  cztery podesty.

W dniu  11 września 2013 sfinalizowaliśmy pracę nad renowacją głównych drzwi kościoła. Zostały przywiezione z pracowni konserwatorskiej i założone. Drzwi zostały poddane gruntownemu czyszczeniu z około 7 warstw farby, powymieniane  zgniłe części  i na nowo zakonserwowane.

Powoli - dzięki ofiarności dobrodziejów parafii -  spłacamy Firmie dług za ogrom pracy włożonej w ich odnowienie.


W DNIU 25.09.2013 ZAKOŃCZONO ZAKŁADANIE FUG NA ŚCIANIE KAPLICY MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ.

W dniach 3-4.10.2013 firma Pana Bogdana Brydy wypiaskowała zafugowany mur kaplicy Matki Bożej.

W dniu 7 października umyto mur wodą.

Sprzyjająca pogoda pozwoliła w dniu 22 października 2013 roku zaimpregnować mur środkiem SARSIL.

W dniu 23 października 2013 rozpoczęto rozbiórkę rusztowań.
Dnia 25 października 2013 Komisja z Ochrony Zabytków odebrała prace zaplanowane i wykonane w tym roku.

W dniu 26 października 2013 roku zakończyliśmy rozbiórkę rusztowań, a tym samym prace zaplanowane na ten  Anno Domini 2013.


Bogu Wszechmogącemu
i Jego Matce-Pani Różańcowej niech będą dzięki i chwała, za opiekę i błogosławieństwo  w tegorocznych pracach.

Za to,że szczęśliwie doszliśmy od mety prac zaplanowanych na ten sezon.

Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego dzieła-wykłuwając spoiny, czy wpłacając pieniądze na ten cel - niech Pan Bóg udziela obfitego Błogosławieństwa a Maryja ochrania płaszczem macierzyńskiej opieki.

-----------------------------------------

 
Zobacz także:


Powrót
  
Zakładki
KRONIKA PRAC REMONTOWYCH
RADA PARAFIALNA - Konto bankowe parafii
Akcja Katolicka
Apostolat MARGARETKA
Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Duchowa Adopcja
Dziewczęca Służba Maryjna
Gwardia Kościelna
Lektorzy i Ministranci
Ochotnicza Straż Pożarna
Odrzykońska Orkiestra Dęta
Parafialny Zespół Charytatywny >Caritas <
Radakcja STYGMATU
Róże Różańcowe
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Ruch Pomocników Matki Koscioła
Siostry Służebniczki Starowiejskie
Skrzynka modlitewna
Transmisje na żywo
 
Linki
www.przemyska.pl
www.katolik.pl
www.opoka.org.pl
www.naszdziennik.pl

Dzisiaj jest: 20-04-2024

Admin  Code by Marcin Gerlach