Strona
główna
Kościół Księża Patroni Historia
Parafii
Nabożeństwa Ogłoszenia
stałe
Ogłoszenia
parafialne
Intencje
mszalne
Dróżki
Różańcowe
Galeria Kontakt
 Ruch Apostolstwa Młodzieży
 Charyzmatem Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest apostolstwo. Słowo "apostolstwo" pochodzi od greckiego słowa "apostolos" - wysłannik. Wysłannik to taki człowiek, który jest wysłany przez swojego przełożonego do wypełnienie określonej misji. Takim Posyłającym jest Bóg, posyłanymi jesteśmy my,  a misją jest głoszenie Ewangelii współczesnemu światu. Inne określenie słowa "apostolos" to "świadek". Świadek to rzeczywisty uczestnik zdarzenia, mogący potwierdzić wiarygodność, zaświadczyć. Jako świadkowie Chrystusa mamy być wiarygodnymi Jego świadkami i potwierdzać Jego zbawcze czyny nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynami.
 

  Ruch Apostolstwa Młodzieży jest ruchem kościelnym, Kościół zaś jest apostolski to znaczy posłany. "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Posłanie Chrystusa jest kontynuowane dzisiaj przez Kościół. Chrystus zakładając Kościół najpierw powoływał uczniów - apostołów (Łk 6, 12-16), następnie przygotowywał ich do misji ewangelizacji przez nauczanie (np: Łk 6, 17-46), na końcu ich rozesłał: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28, 16-20).
 

  W naszej parafii w roku 2014 nawiązaliśmy do tradycji - po kilu latach przerwy - i założyliśmy nowy oddział Ruchu Apostolstwa Młodzieży. / RAM/.  Działalność RAM-u wznowił ks. Bartosz  Gręda, wikariusz. Po przybyciu do naszej parafii ks. Mariusza Niemca, działalność RAM przeszła pod Jego kierownictwo.  Uroczystego pobłogosławienia grupy dokonał Moderator Diecezjalny, ks. Jan Mazurek 17 stycznia 2015 r.  Obecnie grupę prowadzi ks. proboszcz Krzysztof Pietrasz.

Zobacz także:


Powrót
  
Zakładki
KRONIKA PRAC REMONTOWYCH
RADA PARAFIALNA - Konto bankowe parafii
Akcja Katolicka
Apostolat MARGARETKA
Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Duchowa Adopcja
Dziewczęca Służba Maryjna
Gwardia Kościelna
Lektorzy i Ministranci
Ochotnicza Straż Pożarna
Odrzykońska Orkiestra Dęta
Parafialny Zespół Charytatywny >Caritas <
Radakcja STYGMATU
Róże Różańcowe
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Ruch Pomocników Matki Koscioła
Siostry Służebniczki Starowiejskie
Skrzynka modlitewna
Transmisje na żywo
 
Linki
www.przemyska.pl
www.katolik.pl
www.opoka.org.pl
www.naszdziennik.pl

Dzisiaj jest: 20-04-2024

Admin  Code by Marcin Gerlach