Strona
główna
Kościół Księża Patroni Historia
Parafii
Nabożeństwa Ogłoszenia
stałe
Ogłoszenia
parafialne
Intencje
mszalne
Dróżki
Różańcowe
Galeria Kontakt
 Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
   
HISTORIA I CELE STOWARZYSZENIA

Zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X, dnia 22 lipca 1908 roku i powierzone opiece misjonarzy ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny we Francji (z siedzibą w Tinchebray). 30 maja 1987 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp oficjalnie zatwierdził Polską Filię Stowarzyszenia w Górce Klasztornej. Opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci w Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny.

CEL STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania.

Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:
  • dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej,
  • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia,
  • dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.
REALIZUJĄC TEN CEL:

Często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili, żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków, uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach Św. W Polsce odprawiana jest codziennie Msza Św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia.

ISTNIEJĄ TRZY STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA:

I. Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci,
II. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami, św. Józefie - módl się za nami,
III. Modlitwa przepisana dla II stopnia, oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.


        .......................................................................................... .......

    Czasy współczesne zaabsorbowane innymi problemami, nie sprzyjają refleksji o ludzkim przemijaniu. Specjalnego przepisu na umieranie nie ma, jak również nie ma specjalnego pokoju do umierania. Człowiek umiera każdego dnia, bo życie ludzkie ucieka dzień po dniu. Śmierć została przekazana w zarządzanie lekarzowi i strukturom szpitalnym. Lekarz jest tym, który najczęsciej ogląda śmierć i może najlepiej zrozumieć jej lęk, ból, mękę i cierpienie. To na nim spoczywa cały ciężar odpowiedzialności, on często pozostaje sam na sam ze śmiercią, zwłaszcza wtedy, gdy najbliższa rodzina nie chce uczestniczyć w tym ostatnim akcie ludzkiego życia. Jak szczęśliwy jest umierający człowiek, jeżeli ma szczęście mieć obok siebie wierzącego lekarza.
    Stowarzyszenie  w odrzykońskiej parafii powstało 12 czerwca 2006 roku. Po założeniu  członkowie tej modlitewnej grupy pojechali na rekolekcje zamknięte do Górki Klasztornej  k. Piły. Założycielką Stowarzyszenia była zelatorka Barbara Błażewicz, a jej zastępczynią Marianna Malinowska. Od 2010 roku grupą kieruje Marianna Malinowska. Do tej grupy zapisało się dotąd  27 osób. Prowadzona jest kronika działalności. Członkowie czynnie włączają się do parafialnego duszpasterstwa , a przede wszystkim omadlają wspólnie  sprawy Kościoła Powszechnego i swojej parafii w każdy wtorek tygodnia.  Większość z członków przyjęło już z rąk księdza proboszcza Szkaplerz Maryjny.  W okresie Bożego Narodzenia urządzają sobie wspólny opłatek, a w czasie wielkanocnym - święcone. Raz w roku wyjeżdżają na rekolekcje zamknięte do Niechobrza, Górki Klasztornej, Katowic i Rzeszowa.
Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci gromadzą się we wspólnocie, ponieważ uważają, że razem jest łatwiej wytrwać, przezwyciężyć trudności. Wspólnota stara się rozpoznać potrzeby parafii i danego regionu, jednoczy się w modlitwie, urządza pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych.
     Wyczuwając oczekiwania parafian odrzykońskich w tym temacie, założyliśmy w naszej wspólnocie Parafialne Koło Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.  Co trzeci wtorek miesiąca, w salce na plebani, spotykają się zelatorzy i sympatycy, aby przy herbacie omawiać bieżące problemy Apostolstwa, a następnie w kościele odmawiać Różaniec do siedmiu Boleści Matki Bożej i uczestniczyć w Eucharystii. Rozumiejąc rolę, jaką mamy do spełnienia wobec ludzi lękających się śmierci, oraz dalekich od pojednania z Bogiem, zdajemy sobie sprawę z wielkiego daru, jakim jest Stowarzyszenie. Stowarzyszenie staje się znakiem życia a nie śmierci, daje poczucie bezpieczeństwa, przyjaźni, radości i nadziei.

Marianna - zelatorka Stowarzyszenia w Odrzykoniu
x
W Uroczystość Wszystkich Świętych 2013 r. członkowie stowarzyszenia kwestowali jako wolontariusze na  cmentarzu, zbierając ofiary do puszek na ratowanie grobowca księży proboszczów odrzykońskich.
-------------------------------------------------------------------------------------

 W dniach 20- 22 kwietnia  2018 r. trzy  członkinie Apostolstwa Dobrej Śmierci z naszej parafii uczestniczyły w rekolekcjach dla tego apostolstwa w Niechobrzu. Były to panie: Marianna Malinowska, Zofia Nowak i Bogusława Urbanek.
Zobacz także:


Powrót
  
Zakładki
KRONIKA PRAC REMONTOWYCH
RADA PARAFIALNA - Konto bankowe parafii
Akcja Katolicka
Apostolat MARGARETKA
Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Duchowa Adopcja
Dziewczęca Służba Maryjna
Gwardia Kościelna
Lektorzy i Ministranci
Ochotnicza Straż Pożarna
Odrzykońska Orkiestra Dęta
Parafialny Zespół Charytatywny >Caritas <
Radakcja STYGMATU
Róże Różańcowe
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Ruch Pomocników Matki Koscioła
Siostry Służebniczki Starowiejskie
Skrzynka modlitewna
Transmisje na żywo
 
Linki
www.przemyska.pl
www.katolik.pl
www.opoka.org.pl
www.naszdziennik.pl

Dzisiaj jest: 20-05-2024

Admin  Code by Marcin Gerlach