Strona
główna
Kościół Księża Patroni Historia
Parafii
Nabożeństwa Ogłoszenia
stałe
Ogłoszenia
parafialne
Intencje
mszalne
Dróżki
Różańcowe
Galeria Kontakt
 Odrzykońska Orkiestra Dęta

     W 1904r. Piotr Haręzga przy pomocy ks. Józefa Ernesta Świątka, powołali zespół występujący wtedy pod nazwą Towarzystwo Muzyczne Świętej Cecylii.

W skład orkiestry weszli:

• Piotr Haręzga - dyrygent,
• Józef Haręzga,
• Franciszek Typrowicz,
• Józef Szafran,
• Stanisław Kuś, 
• Tomasz Krasowski, 
• Stanisław Foryś,
• Józef Szafran,
• Piotr Urbanek,
• Józef Feruś,
• Jan Tomkowicz,
• Piotr Blicharczyk. 


     W celu zakupu instrumentów przeprowadzono zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców Odrzykonia. W wyniku tej kwesty uzyskano 350 koron austriackich, za które zakupiono instrumenty firmy A. Osmanek. Orkiestra szybko zdobyła uznanie i często była zapraszana na występy na terenie Krosna i Jasła. Występował również na obchodach 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem (w 1910r.) na krakowskim rynku oraz na deskach Teatru Starego w Krakowie.

Rozwój orkiestry został przerwany przez wybuch I wojny swiatowej, częsć jej członków została powołana do wojska austriackiego. Po zakończeniu działań wojennych orkiestra została reaktywowana. W tym czasie orkiestra wzbogaciła się o nowe instrumenty zakupione przez Polonię amerykańską. W 1929r. zespół składał się z 24 muzyków. Źródłami dochodów orkiestry były wpływy z występów na weselach, występy na festynach w sąsiednich miejscowościach, dotacje z gminy Odrzykoń oraz składki członków.

     Wybuch II wojny swiatowej po raz drugi spowodował zawieszenie działalnosci orkiestry. Po wojnie przystąpiono do odbudowy orkiestry, dokonywano nowego naboru, szkolenia, którym zajmował się Piotr Haręzga, a także Antoni Pelczar, Józef Zajdel oraz Stanisław Nóżka, a w późniejszym okresie Franciszek Kućma.

23 lipca 1936r. zmieniono dotychczasową nazwę na Towarzystwo Muzyczne "Harmonia" w Odrzykoniu. Repertuar orkiestry stanowiły utwory: Nad brzegiem Wisły, Polonez uroczysty, Wiązanka pereł operowych, Wiązanka ludowa, Nad pięknym Dunajem, Oberek warszawski i inne.

13 czerwca 1968r. nastąpiło połączenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry. Otrzymała wtedy nazwę Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu. Obecnie dyrygentem Odrzykońskiej Orkiestry Dętej jest pan Edward Cymerman.

Orkiestra Dęta w Odrzykoniu posiada w swej kolekcji wiele odznaczeń i wyróżnień m.in.:

Złota Honorowa Odznaka z Laurami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,

• Dyplom Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury,

• Złoty medal "Za 85 lat krzewienia kultury",
• Odznakę Honorową "Za zasługi dla woj. krośnieńskiego".

     10 czerwca 1997r. orkiestra występuje w Zespole Połączonych Orkiestr w uroczystosciach z okazji przybycia na ziemię krosnieńską Ojca Świętego Jana Pawła II i kanonizacji bł. Jana z Dukli podczas Mszy sw. na Krosnieńskim lotnisku, w którym uczestniczyło około miliona  wiernych. 20 czerwca 1999r. orkiestra bierze udział w uroczystej  Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację Stanisława Starowieyskiego, która odbyła się w kosciele pod wezwaniem sw. Katarzyny w Odrzykoniu, koncelebrowanej przez ks. abp Józefa Michalika - Metropolitę Przemyskiego i ks. abp Józefa Kowalczyka - Nuncjusza Apostolskiego.

    4 lipca 2004r. odbyła się uroczystość 100 lecia Orkiestry Dętek OSP w Odrzykoniu.

      Orkiestra towarzyszy od dziesięcioleci mieszkańcom Odrzykonia w ich radosciach i smutkach. Obsługuje uroczystosci lokalne i państwowe, uczestniczy w swiętach  kościelnych w kosciele pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu oraz odprowadza na miejsce wiecznego spoczynku zmarłych swoich członków oraz  ludzi szczególnie zasłużonych dla Odrzykonia.


Zobacz także:


Powrót
  
Zakładki
KRONIKA PRAC REMONTOWYCH
RADA PARAFIALNA - Konto bankowe parafii
Akcja Katolicka
Apostolat MARGARETKA
Apostolstwo Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Duchowa Adopcja
Dziewczęca Służba Maryjna
Gwardia Kościelna
Lektorzy i Ministranci
Ochotnicza Straż Pożarna
Odrzykońska Orkiestra Dęta
Parafialny Zespół Charytatywny >Caritas <
Radakcja STYGMATU
Róże Różańcowe
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Ruch Pomocników Matki Koscioła
Siostry Służebniczki Starowiejskie
Skrzynka modlitewna
Transmisje na żywo
 
Linki
www.przemyska.pl
www.katolik.pl
www.opoka.org.pl
www.naszdziennik.pl

Dzisiaj jest: 20-05-2024

Admin  Code by Marcin Gerlach